ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ 0.4mg  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ ΣΕ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΛΕΒΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ


ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ


ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:                 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΒΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ, ΕΧΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:   ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


 

Παθογένεια του οιδήματος της ωχράς κηλίδας (ME: Macular edema) σε απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς (BRVO: Branch retinal vein occlusion)

Η ανάπτυξη του ME από BRVO έχει υποτεθεί ότι προκαλείται από την ροή υγρού από τα αγγεία στους ιστούς  σύμφωνα με το νόμο του Starling, η  οποία  βασίζεται στην διάσπαση του αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού (BRB: Blood retinal barrier), ως αποτέλεσμα της βλάβης στις στερεές συνδέσεις των τριχοειδικών ενδοθηλιακών κυττάρων,την υαλοειδοαμφιβληστροειδική πρόσφυση, και  την έκκριση εντός του υαλοειδούς, διαφόρων  παραγόντων αγγειοδιαπερατότητας που παράγονται στον αμφιβληστροειδή. Σύμφωνα με παρατηρήσεις από Noma et al.  σε ασθενείς με BRVO, η αγγειακή απόφραξη επάγει την έκφραση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) και της ιντερλευκίνης -6 (IL-6), με αποτέλεσμα τη διάσπασή της BRB και την  αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα. Έτσι  οι VEGF και IL-6 μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την  εξέλιξη του αγγειογενούς ME σε BRVO. Το ME είναι στενά συνδεδεμένο με υποξία του αμφιβληστροειδούς , και ο βαθμός της υποξίας στο κέντρο της ωχράς είναι ανάλογος  με τη μείωση της οπτικής οξύτητας (VA). Αν η υποξία είναι παρατεταμένη, επέρχονται  μη αναστρέψιμες δομικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της  ωχράς κηλίδας  και η διαταραγμένη οπτική οξύτητα είναι σχεδόν πάντα μόνιμη. Είναι γενικά γνωστό ότι το ΜΕ και η ενδοαμφιβληστροειδική αιμορραγία  που συμβαίνουν σε BRVO, συνήθως υποχωρούν αυτόματα  μέσα σε 6 έως 12 μήνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις,  αναπτύσσεται συχνά παράπλευρη κυκλοφορία. Ο κύριος σκοπός της θεραπείας σε αυτή τη μελέτη είναι η μείωση της διάρκειας του οιδήματος  για την αποτροπή βλάβης στους φωτοϋποδοχείς.

.

 

Σκοπός

Αυτή η μελέτη θα αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ του χρόνου από την έναρξη των συμπτωμάτων οιδήματος της ωχράς κηλίδας και το κέρδος  της όρασης των  ασθενών που θα λάβουν φωσφορική δεξαμεθαζόνη( 0,4 mg)ενδουαλειδικά. Όλες οι διαδικασίες περίθαλψης και διάγνωσης που παρέχονται είναι στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων ιατρών σύμφωνα με την κλινική τους κρίση

 

Κατάσταση

Θεραπεία

Οίδημα ωχράς κηλίδας από
Απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς

dexamethasone 0,4mg intravitreal

 

Επιλέξαμε την Δεξαμεθαζόνη λόγω της υψηλής της αντιφλεγμονώδους δράσης, της διαύγειάς  της, της άμεσης βιοδιαθεσιμότητάς της και της βραχύτερης διάρκειας δράσης της. Η ενδοϋαλοειδική έγχυση  δεξαμεθαζόνης έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στη θεραπεία της ενδοφθαλμίτιδας, καθώς επίσης και ως συμπλήρωμα κατά τη διάρκεια της υαλοειδεκτομής σε διαβητική παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια σε δόσεις εώς και 0,8 mg χωρίς καμία σημαντική οφθαλμική τοξικότητα. Έχει αποδειχθεί σε πειραματικά μοντέλα ότι αναστέλλει την αγγειακή διαρροή που προκαλείται  από  το VEGF  κατά τη φλεγμονή και το διαβήτη. Είναι επίσης αποτελεσματική στην πρόληψη της ανάπτυξης των χοριοειδών νεοαγγειακών μεμβρανών που προκαλούνται από την εφαρμογή laser, καθώς και στην πρόληψη της προφύλαξης των  φωτοϋποδοχέων. Άλλες αποδεδειγμένες δράσεις είναι η ικανότητά της καταστολής  της παραγωγής νιτρικού οξειδίου, και της  έκφρασης του TNF (Tumor necrosis factor).

  

 

Tύπος μελέτης

 

Επεμβατική

Σχεδίαση μελέτης

 

Μοντέλο παρατήρησης και μέτρησης παραμέτρων 

 

Πρωτεύουσες μετρήσεις του αποτελέσματος:

Μεταβολή από την έναρξη της θεραπείας του κεντρικού πάχους του αμφιβληστροειδούς.

[Χρονοδιάγραμμα: έναρξη, 6 μήνες]

 

Δευτερεύουσες μετρήσεις αποτελέσματος:

Μεταβολή από την έναρξη της θεραπείας καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA Best corrected visual acuity)

[Χρονοδιάγραμμα: Έναρξη , 12 εβδομάδες]

 

 

 

Σχεδίαση μελέτης

Κατανομή: μη τυχαιοποιημένη

Τελική ταξινόμηση: Ασφάλεια / μελέτη αποτελεσματικότητας

Μοντέλο Παρέμβασης: Μία ενιαίας ομάδας

Συγκάλυψη: Ανοικτή

Πρωτοβάθμιος σκοπός: Θεραπεία

 

 

Στην μελέτη μπορούν να  ενταχθούν ασθενείς (άνδρες και γυναίκες)18 ετών και άνω με οίδημα στην ωχρά κηλίδα που οφείλεται σε απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς(RVO)

 

Κριτήρια ένταξης:

Η διάγνωση του οιδήματος της  ωχράς μετά από απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς

 

 

Κριτήρια αποκλεισμού:

·         Προηγούμενη θεραπεία

·         Ιστορικό γλαυκώματος

·         Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

·         Χρήση συστηματικών στεροειδών

·         Χρήση Βαρφαρίνης / Ηπαρίνης

 

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?