Εκδηλώνεται αιφνίδια με ετερόπλευρη και συχνά πλήρη απώλεια της όρασης . Η κόρη βρίσκεται σε μυδρίαση και το άμεσο φωτοκινητικό αντανακλαστικό είναι καταργημένο, ενώ το έμμεσο παραμένει . Οφθαλμοσκοπικά, o αμφιβληστροειδής εμφανίζεται οιδηματώδης και γαλακτόμορφος, εκτός από την περιοχή της ωχράς η οποία εμφανίζεται κερασόχρους και παρέχει χρωματική αντίθεση σε σχέση με τον υπόλοιπο αμφιβληστροειδή. Τα αγγεία είναι στενωμένα και αρκετές φορές διαγράφεται η διακοπή του αίματος μέσα σε αυτά. Η φλουροαγγειογραφία θα δείξει φυσιολογική χοριοειδική κυκλοφορία ενώ η αμφιβληστροειδική αρτηριακή πλήρωση είναι σαφώς διαταραγμένη. Η αιτιολογία της απόφραξης της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς είναι πολλαπλή, αν και συχνά δημιουργείται από εμβολικά στοιχεία που αποσπώνται από απομακρυσμένες περιοχές. Την πιο συνηθισμένη αιτία αποτελούν οι αθηρωματικές πλάκες της κοινής καρωτίδας, ενώ σπανιότερα τα έμβολα αποσπώνται από τις βαλβίδες της καρδιάς.

Η απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς είναι κακής πρόγνωσης και καταλήγει σε τύφλωση. Η θεραπεία έχει άμεση σχέση με την ταχύτητα δράσης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς πέραν των 90’ επιφέρει βαρύτατες βλάβες των γαγγλιακών κυττάρων. Συνιστάται απότομη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης με σκοπό τη μετακίνηση του εμβόλου σε περιφερικότερους κλάδους της κεντρικής αρτηρίας και περιορισμό της βλάβης. Χορηγείται ενδοφλεβίως ακεταζολαμίδη ή υπέρτονα διαλύματα ή ακόμα γίνεται και παρακέντηση προσθίου θαλάμου.

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?