Τι είναι γλαύκωμα;
Το γλαύκωμα περιλαμβάνει διάφορες παθήσεις του οφθαλμού με κοινό χαρακτηριστικό την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και τις αλλοιώσεις του οπτικού νεύρου.

Τι είναι το οπτικό νεύρο;
Το οπτικό νεύρο βγαίνει από την οπίσθια επιφάνεια του βολβού, πορεύεται μέσα στον κόγχο και περνά στο μέσο εγκεφαλικό βόθρο δια μέσου του οπτικού τρήματος. Δηλαδή, το οπτικό νεύρο μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο, προκειμένου να σχηματιστεί η εικόνα.

Τι προκαλεί το γλαύκωμα;
Ο οφθαλμός για να διατηρήσει το σχήμα του, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πίεση στο εσωτερικό του (όπως ένα μπαλόνι διατηρεί το σχήμα του λόγω του αέρα που περιέχει), η πίεση αυτή ονομάζεται ενδοφθάλμια πίεση (IOP).
Η ενδοφθάλμια πίεση δημιουργείται από την αντίσταση του τοιχώματος του βολβού και από τον όγκο του περιεχόμενου υδατοειδούς υγρού και υαλοειδούς σώματος. Ο όγκος του υδατοειδούς υγρού μεταβάλλεται και γι αυτό αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα ρύθμισης της ενδοφθάλμιας πίεσης.
Αν η ενδοφθάλμια πίεση είναι πολύ υψηλή, καταστρέφει το οπτικό νεύρο, οπότε δημιουργούνται προβλήματα στην όραση. Αυτό αναφέρεται ως γλαύκωμα.
Aqueous Drainage with lables

Ποιοι τύποι γλαυκώματος υπάρχουν;

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Εκδηλώνεται αμέσως ή τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση και αποδίδεται σε ανωμαλία της διάπλασης της γωνίας του προσθίου θαλάμου.

  • ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Πρόκειται για χρόνια πάθηση, εξελικτική και αμφοτερόπλευρη, αλλά μπορεί και να προηγηθεί η προσβολή του ενός ματιού από το άλλο. Οφείλεται σε ανεπάρκεια αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού, ενώ η παραγωγή του παραμένει φυσιολογική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

  • ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ Ή ΟΞΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Σε αυτό τον τύπο γλαυκώματος, η ίριδα με τον κερατοειδή είναι πολύ κοντά μεταξύ τους (ή έρχονται σε επαφή) εμποδίζοντας έτσι το υδατοειδές υγρό να διολισθήσει μέσω της κόρης στον πρόσθιο θάλαμο. Η ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να αυξηθεί γρήγορα και να προκαλέσει έντονο πόνο, κόκκινα μάτια, ναυτία και προβλήματα στην όραση. Αυτό ονομάζεται οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας και είναι επείγον.

  • ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Ο όρος δευτεροπαθές σημαίνει ότι το γλαύκωμα έχει προκληθεί από κάποιον άλλο παράγοντα, όπως θλαστικά τραύματα οφθαλμού, αγγειακές παθήσεις, φάρμακα.

Ποια είναι τα συμπτώματα του γλαυκώματος;
Στο πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, δεν υπάρχουν συμπτώματα μέχρι η νόσος να προχωρήσει και η απώλεια της όρασης να γίνει αισθητή. Τότε έχει προκληθεί σοβαρή βλάβη στο οπτικό νεύρο. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση.
Στο οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας, τα συμπτώματα είναι αιφνίδια και αποτελούνται από έντονο πόνο στα μάτια, ερυθρότητα, ναυτία και απώλεια όρασης. Πρόκειται για επείγουσα κατάσταση.

Πως γίνεται η διάγνωση του γλαυκώματος;
Συνήθως η διάγνωση του γλαυκώματος γίνεται με μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης (τονομέτρηση), οφθαλμοσκόπηση, γωνιοσκοπία, με έλεγχο οπτικών πεδίων (περιμετρία) και παχυμετρία.

Ποια είναι η θεραπεία του γλαυκώματος;
Η θεραπεία του γλαυκώματος εστιάζεται στην πρόληψη περαιτέρω βλάβης στο οπτικό νεύρο, μειώνοντας την υψηλή ενδοφθάλμια πίεση. Η ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να ελαττωθεί με :

  • -Φαρμακευτική αγωγή
  • -Εφαρμογή laser στο αποχετευτικό σύστημα του οφθαλμού για την αύξηση της παροχέτευσης υδατοειδούς υγρού και ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.
  • -Χειρουργική επέμβαση με στόχο τη δημιουργία νέου αποχετευτικού συστήματος.

Η επιλογή θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο του γλαυκώματος, το στάδιο της πάθησης και τις συστάσεις του οφθαλμιάτρου.

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?