Η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια χαρακτηρίζεται από αιφνίδια ανάπτυξη ορώδους υπέγερσης του νευροεπιθηλίου στην περιοχή της ωχράς με ή χωρίς συνοδό ορώδη αποκόλληση του μελάγχρου επιθηλίου στην ίδια περιοχή. Παθολογοανατομικά, την ενεργό φάση της πάθησης χαρακτηρίζει η ανάπτυξη στην περιοχή της ωχράς μίας ή περισσοτέρων εστιακών διασπάσεων του έξω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού στο επίπεδο του μελάγχρου επιθηλίου. Μέσω των σημείων αυτών, ορώδη στοιχεία διέρχονται από τον χοριοειδή και αθροίζονται κάτω από τον ιδίως αμφιβληστροειδή(νευροεπιθήλιο) δημιουργώντας εντοπισμένη ορώδη υπέγερση. Η πάθηση αφορά συνήθως σε υγιείς άνδρες 30-50 ετών με ευσυγκίνητη ιδιοσυγκρασία, έντονο άγχος και stress.

 

 

Τα συνηθισμένα ενοχλήματα για τα οποία παραπονιούνται οι ασθενείς είναι η αιφνίδια ελάττωση της οπτικής οξύτητας, η μικροψία και η μεταμορφοψία στον προσβεβλημένο οφθαλμό. Οφθαλμοσκοπικά, η πάθηση χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυκλικής ή ωοειδούς ορώδους υπέγερσης του νευροεπιθηλίου στην περιοχή της ωχράς, λόγω συλλογής υγρού κάτω από τον ιδίως αμφιβληστροειδή. Η φλουροαγγειογραφία επιβεβαιώνει τη διάγνωση της πάθησης, δεδομένου ότι στην περίοδο της οξείας προσβολής αποκαλύπτει τις εστίες διάσπασης του έξω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού οι οποίες δεν είναι ορατές οφθαλμοσκοπικά. Οι εστίες αυτές, οι οποίες εμφανίζονται σαν μικρά στίγματα υπερφθορισμού κατά τις πρώιμες φάσεις της εξέτασης, αυξάνονται σε ένταση και έκταση στις επόμενες φάσεις.

 

Η φλουροαγγειογραφική εικόνα οφείλεται στη διήθηση των ελεύθερων μορίων της φλουροσκεϊνης από το χώρο του χοριοειδούς δια μέσου των σημείων διάσπασης του φραγμού προς τα άνω και την τελική συνάθροισή τους κάτω από τον ιδίως αμφιβληστροειδή στην περιοχή της ορώδους υπεγέρσεως. Στο 80-90% των περιπτώσεων επέρχεται μέσα σε 1-6 μήνες, αυτόματη απορρόφηση του υποαμφιβληστροειδικού υγρού. Η οπτική οξύτητα μπορεί να επανέλθει πλήρως, αλλά η συστηματικότερη εξέταση δείχνει αβληχρά σκοτώματα, παραμονή κάποιου βαθμού μικροψίας, μικροδιαταραχές της χρωματικής αντίληψης ή της contrast sensitivity.

Σε περιπτώσεις παρατεταμένης προσβολής ή χρόνιας διαδρομής της πάθησης μπορεί να κριθεί απαραίτητη η αντιμετώπισή της με Argon Laser. Σκοπός της εφαρμογής των ακτίνων Laser είναι αποκατάσταση της ακεραιότητας του έξω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού. Η ακτινοβολία εφαρμόζεται πάνω στα σημεία διήθησης που καταγράφηκαν φλουροαγγειογραφικά, χωρίς όμως να προφυλάσσει από μελλοντικές υποτροπές.

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?