Η οπή ωχράς αποτελεί ολικού πάχους έλλειμμα αμφιβληστροειδικού ιστού στην ανατομική περιοχή της ωχράς. Παράγοντες που ενέχονται είναι το οίδημα της ωχράς (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, φλεγμονές) ή κάποιο τραύμα. Οι ασθενείς αντιλαμβάνονται προοδευτική ελάττωση της όρασης, με οπτική οξύτητα στο τελικό στάδιο κάτω από 1/10. Η ιδιοπαθής οπή της ωχράς οφείλεται στην παθολογική εστιακή ρίκνωση του προωχρικού φλοιώδους υαλοειδούς και στην επακόλουθη κατ’ εφαπτομένη έλξη στην περιοχή της ωχράς, η οποία δημιουργεί την οπή. Η διαφοροδιάγνωση γίνεται από τις παρακάτω παθήσεις: επιωχρική μεμβράνη με ψευδοπή, αποκόλληση ωχράς με επακόλουθη λέπτυνση ωχράς στην κεντρική ορώδη αμφιβληστροειδοπάθεια ή και σε άλλες καταστάσεις οι οποίες προκαλούν ορώδη αποκόλληση, έγκαυμα ωχράς από ηλικιακή ακτινοβολία, τραυματισμός ωχράς από Nd-YAG Laser, κυστικό οίδημα ωχράς, σύνδρομο υαλοειδοωχρικής έλξης (vitreomacular traction syndrome), κεντρικό drusen ή αποχρωματισμός του μελάγχρου επιθηλίου με υποαμφιβληστροειδικό υγρό.

 

Η οπή ολικού πάχους διαγνώσκεται κλινικά ορθότερα με τη χρήση φακού επαφής Goldman. Συμπληρωματικές εξετάσεις όπως ο πίνακας Amsler, η εξέταση για το σημείο Watzke-Allen ,η φλουροαγγειογραφία, η υπερηχογραφία και το OCT(optical coherence tomography) βοηθούν σημαντικά στην ορθή διάγνωση.

 

 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση γίνεται με υαλοειδεκτομή για τις οπές αρχικών σταδίων. Η κατανόηση της παθογένειας αυτής της πάθησης οδήγησε στην υπόθεση ότι η οπτική οξύτητα μπορεί να βελτιωθεί αν αφαιρεθούν οι κατ’ εφαπτομένη έλξεις του υαλοειδούς, μειωθούν οι κυστικές εκφυλίσεις της ωχράς και επανακολληθούν τα αποκολλημένα χείλη της οπής. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην αφαίρεση των στοιχείων τα οποία υποβοηθούν το σχηματισμό και την περαιτέρω διάνοιξη της οπής ωχράς αλλά και στην υποβοήθηση της επιπέδωσης των χειλέων της οπής και της σμίκρυνσης της διαμέτρου της. Υπάρχει ανατομική αποκατάσταση σε ποσοστό 75-90% των περιπτώσεων και βελτίωση της οπτικής οξύτητας στο 73%.


Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?