Εκδηλώνεται με μείωση της όρασης, χωρίς πόνο και με διατήρηση του αντανακλαστικού του φωτός. Οφθαλμοσκοπικά, χαρακτηρίζεται από: βαμβακόμορφα εξιδρώματα και οίδημα αμφιβληστροειδούς, οίδημα και ασάφεια οπτικού δίσκου, μεγάλη διεύρυνση και ελικοειδή πορεία των φλεβικών αγγείων και διάχυτες αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς σε σχήμα φλόγας εντοπιζόμενες κυρίως στον οπίσθιο πόλο και γύρω από την οπτική θηλή. Η κυριότερη επιπλοκή της θρόμβωσης της κεντρικής φλέβας είναι η νεοαγγείωση και το νεοαγγειακό γλαύκωμα. Με φλουροαγγειογραφία είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες μετά από θρόμβωση θα εκδηλωθεί νεοαγγειακό γλαύκωμα, καθώς φαίνεται εκτεταμένη και χαρακτηριστική ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς. Λόγω της ισχαιμίας ενεργοποιούνται αγγειογενετικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη νεοαγγείων στην ίριδα και στη γωνία του προσθίου θαλάμου και στην εκδήλωση νεοαγγειακού γλαυκώματος.

 

Ως κυριότερη αιτία της θρόμβωσης φέρεται η επιβράδυνση της φλεβικής κυκλοφορίας και οφείλεται συνήθως στη σκλήρυνση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς. Έρευνες έδειξαν επίσης ότι πιο συχνοί ενοχοποιητικοί παράγοντες είναι η κακοήθης υπέρταση και η ηλικία των 65 ετών, όπου η θρόμβωση οφείλεται σε φλεγμονώδεις καταστάσεις και η βλάβη δεν εντοπίζεται στο σημείο διασταύρωσης αρτηρίας και φλέβας.Η θεραπεία της θρόμβωσης της κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς σχετίζεται με την αντιμετώπιση των επιπλοκών της και όχι με την πάθηση. Κύριο μέλημα είναι η ευρεία καταστροφή των ισχαιμικών περιοχών του αμφιβληστροειδούς και η αναχαίτιση της νεοαγγείωσης αλλά και του νεοαγγειακού γλαυκώματος, με φωτοπηξία ή Argon Laser. Σε περιπτώσεις με εκτεταμένη αιμορραγία υαλοειδούς συνιστάται υαλοειδεκτομή.

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?