Η συστηματική αρτηριακή υπέρταση προκαλεί αγγειακές βλάβες στον αμφιβληστροειδή, το χοριοειδή και το οπτικό νεύρο. Οφθαλμοσκοπικά, η εικόνα της υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας δε διαφέρει από εκείνη της αρτηριοσκλήρυνσης. Χαρακτηριστικό της υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι η στένωση και το ανώμαλο εύρος των αρτηριών. Τα αγγεία χάνουν τη διαφάνεια λόγω της σκλήρυνσης του τοιχώματός τους και φαίνονται σαν ασημένια καλώδια. Το σημείο Salus Gunn είναι θετικό και στο σημείο διασταύρωσης αρτηρίας και φλέβας, η φλέβα φαίνεται παρεκτοπισμένη και πολύ στενή, ενώ περιφερικότερα του σημείου διασταύρωσης παρατηρείται συμφόριση της φλεβικής κυκλοφορίας.

Η κακοήθης υπέρταση χαρακτηρίζεται από μόνιμη υψηλή διαστολική πίεση (120-130 mmHg) και άλλες οργανικές βλάβες (όπως στον εγκέφαλο, την καρδιά, τους νεφρούς) ενώ εμφανίζεται ως επακόλουθο μιας χρόνιας αρτηριακής υπέρτασης ή άλλων παθολογικών καταστάσεων (φαιοχρωμοκύτωμα, τοξιναιμία κύησης). Η προσβολή του αμφιβληστροειδούς έχει ταχεία και καταστρεπτική εξέλιξη. Η κακοήθης υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια σε αρχικό στάδιο χαρακτηρίζεται από ασάφεια και οίδημα του οπτικού δίσκου. Τα αρτηρίδια είναι στενωμένα με ανώμαλη ελικοειδή πορεία και ο αμφιβληστροειδής εμφανίζει περιοχές τοπικής ισχαιμίας με μαλακά εξιδρώματα και αιμορραγίες.

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?