ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

 

Βακάλης Νικόλαος

 

Ναυτικό Νοσοκομείο  Αθηνών

 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Αξιολογείται η ενδοϋαλοειδική έγχυση δεξαμεθαζόνης 0.4 mg σε ασθενείς που παρουσιάζουν διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας ως προς το κεντρικό πάχος της ωχράς κηλίδας και την οπτική οξύτητα (BCVA).

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Επιλέχτηκαν 25 οφθαλμοί χωρίς καμία προηγούμενη θεραπεία  με πάχος κεντρικού βοθρίου ωχράς κηλίδας  >500μm και οπτικής οξύτητας < 2/10.  Χορηγήθηκαν 10 IU δεξαμεθαζόνης 0.4 mg.

Ακολούθησε  argon laser (grid, panretinal)  σε  διάστημα 4 μηνών +/- 1

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Παρατηρήθηκε βελτίωση του κεντρικού πάχος ωχράς κηλίδας στα 230 μm και οπτικής οξύτητας 5/10 κατά μέσο όρο.  Η μείωση του πάχους του κεντρικού βοθρίου σημειώθηκε μέτα την 7 ημέρα της έγχυσης και διατηρήθηκε μέχρι τον 4ο μήνα. Καμία βελτίωση στους βιτρεκτομηθέντες οφθαλμούς Σε κανένα ασθενή  δεν παρατηρήθηκε αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) η οποία ήταν κατά μέσο όρο 18 mmHg. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Φαίνεται ότι η ενδοϋαλοειδική έγχυση δεξαμεθοζόνης δρα θεραπευτικά στην μείωση του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας. Γιά περαιτέρω επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων  η μελέτη θα πρέπει να γίνει εκτενέστερη  με μεγαλύτερο αριθμό μαρτύρων και μακρύτερο χρόνο παρακολούθησης.

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?