ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΚΑΙ  AVASTIN

 ΓΙΑ  ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ  

    Βακάλης Νικόλαος,

 Ναυτικό Νοσοκομείο  Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ
Η διερέυνηση  κατά πόσον η συνδυασμένη ενδοϋαλοειδική χρήση της δεξαμεθαζόνης  και
bevacizumab (Avastin) μπορεί να παρατείνει την ευεργετική επίδραση και να μειώσει την ανάγκη για μηνιαίες  ενέσεις, για τη θεραπεία της χοριοειδικής  νεοαγγείωσης (CNV).

ΜΕΘΟΔΟΙ
Μελέτη 18 οφθαλμών  από 18 ασθενείς  με εκφύλιση ωχράς κηλίδος  υγρού τύπου  και χρόνο παρακολούθησης  9 μηνών.Εγινε πλήρης οφθαλμολογική εξέταση  πού περιελάμβανε  καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα,βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή λυχνεία και οπτική τομογραφία συνοχής.  
Οι ασθενείς έλαβαν συνδυασμό ενδοϋαλοειδικής έγχυσης  5 μονάδες  ινσουλίνης  δεξαμεθαζονης (0.2mg)και 5 μονάδες ινσουλίνης  Avastin  0,05 ml= 1,25 mg (συνολικά 0,1 ml).  Οι ασθενείς  υποβλήθηκαν  κατά μέσο όρο σε  2.4  ενδουαλοειδικές εγχύσεις.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όλοι οι ασθενείς ολοκλήρωσαν  παρακολούθηση τουλάχιστον 9  μηνών και συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη.
Σημαντική βελτίωση στην εξέταση με το OCT επιτεύχθηκε από την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα. Οπτική οξύτητα σταθεροποιηθηκε  ή  βελτιώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις.  Η μέση αρχική οπτική οξύτητα  ήταν 0,15 και η μέση τελική  0,35 .   

 Το μέσο πάχος της ωχράς αρχικά   430μm και τελικά  290μm.                                                                   

 Από τους 18 οφθαλμούς  η δεύτερη ενεση έγινε στους 9 τον επόμενο μήνα,στους 5 δύο μήνες μετά,στους 3 τεσσερις μήνες μετα και στον 1 δε χρειαστηκε ξανά δευτερη ένεση.   

  Σε κανένα περιστατικό δεν παρατηρήθηκε αύξηση της πίεσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο συνδυασμός  δεξαμεθαζόνης και avastin  φαίνεται να  είναι  πολλά υποσχόμενος    σταθεροποιώντας τα αποτελέσματα ,ελαττώνοντας τον αριθμό  και αυξάνοντας τα μεσοδιαστήματα των εγχύσεων.               

Ωστόσο,για την εξαγωγή  οριστικών αποτελεσμάτων απαιτούνται προοπτικές μελέτες με ομάδες μαρτύρων ,μεγαλύτερο αριθμο ασθενών και μακρύτερο χρόνο παρακολούθησης

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?