ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΚΟΡΤΙKOΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ anti-VEGF ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΑΣ

 

ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ:  Να αναφερθεί η επίπτωση εμφάνισης ενδοφθαλμίτιδας μετά από ενδοϋαλοειδική έγχυση κορτικοστεροειδών (τριαμσινολόνης, δεξαμεθαζόνης) και anti-VEGF παραγόντων (ranizinumab, bevacizumab) για την αντιμετώπιση του οιδήματος ωχράς κηλίδας (διαβητική ωχροπάθεια, ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου, απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς, σύνδρομο Irvine-Gass).

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Υπό άσηπτες συνθήκες σε χώρο των εξωτερικών ιατρείων της οφθαλμολογικής κλινικής και σε διάστημα 36 μηνών πραγματοποιήθηκαν οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις  των προαναφερθέντων ουσιών σε 3000 οφθαλμούς.  Μετά από τοπική αναισθησία με σταγόνες Alcaine και Naropeine 7.5% (τρείς φορές και διάστημα ενός λεπτού από την κάθε ενστάλαξη) έγινε καθαρισμός των άνω και κάτω βλεφάρων, βλεφαρίδων, εγκανθίδας και της περικογχικής περιοχής με povidone-iodine (betadine surgical scrub) και αποστειρωμένων γαζών. Τοποθετήθηκε αποστειρωμένο οφθαλμικό κάλυμμα και βλεφαροδιαστολέας με την χρήση αποστειρωμένων γαντιών.  Μετά από ενστάλαξη οφθαλμικού διαλύματος povidone-iodine 50% και αναμονή ενός λεπτού πραγματοποιήθηκε η ενδοϋαλοειδική έγχυση.  Εφαρμόστηκε  ελαφρά τοπική πίεση του σκληρού με ταμπόν και ενστάλαξη οφθαλμικού διαλύματος povidone-iodine 50%. Ο ασθενής εξεταζόταν στην σχισμοειδή λυχνία μετά από δέκα λεπτά και αποχωρούσε με οδηγίες για ενστάλαξη  tobramycin 0.3% qid 5d.  Να σημειωθεί ότι το κάθε φιαλίδιο συντηρούνταν  πάντα με την χρήση povidone-iodine και την χρήση αποστειρωμένων γαζών σε 4°C.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση εμφάνισης ενδοφθαλμίτιδας.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Παρότι οι ενέργειες δεν πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσα χειρουργείου, η χρήση povidone-iodine 50% και οι αυστηρές προδιαγραφές συντήρησης των διαλυμάτων απέτρεψαν την ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών.  Βάσει και της βιβλιογραφίας το povidone-iodine προλαμβάνει την εμφάνιση σημαντικής λοίμωξης ακόμα και χωρίς την χρήση αντιβιοτικών κολλυρίων. 

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?