Κατανόηση της λειτουργίας του ματιού

Το οπτικό μας σύστημα αποτελείται από δύο βασικά
τμήματα – το μάτι και τον εγκέφαλο.

Ως προς τη λειτουργία του, το μάτι μοιάζει πάρα πολύ
με τη φωτογραφική μηχανή. Το μπροστινό μέρος του
ματιού, που περιλαμβάνει τον κερατοειδή χιτώνα, την
ίριδα, την κόρη και το φακό, εστιάζει την εικόνα
επάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα που καλύπτει
εσωτερικά το μάτι. Ο αμφιβληστροειδής είναι
ευαίσθητος στο φως και λειτουργεί όπως το φιλμ σε
μια φωτογραφική μηχανή. Καταγράφει εικόνες και
τις στέλνει μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο,
όπου γίνεται η ερμηνεία τους.


Κερατοειδής χιτώνας
– Ο κερατοειδής χιτώνας είναι
το διαφανές παράθυρο στο μπροστινό μέρος του
ματιού και εμποδίζει την είσοδο μικροβίων και
σκόνης στο μάτι. Επίσης ελέγχει και εστιάζει το φως
επάνω στο φακό.

Ίριδα – Η ίριδα είναι το χρωματιστό τμήμα στο
μπροστινό μέρος του ματιού. Η μαύρη κόρη στο
κέντρο λειτουργεί σαν το διάφραγμα μιας
φωτογραφικής μηχανής και ρυθμίζει την ποσότητα
του φωτός που μπαίνει μέσα στο μάτι.

Φακός – Αμέσως πίσω από την κόρη βρίσκεται ο
φακός. Ο φακός εστιάζει την εικόνα επάνω στον
αμφιβληστροειδή.

Αμφιβληστροειδής χιτώνας – Ο αμφιβληστροειδής
καλύπτει εσωτερικά το μάτι. Είναι σαν το φιλμ σε μια
φωτογραφική μηχανή. Αυτός ο φωτοευαίσθητος
ιστός καταγράφει την εικόνα. Είναι ένα περίπλοκο
στρώμα το οποίο περιέχει εκατομμύρια
φωτοευαίσθητα κύτταρα (φωτοϋποδοχείς) που
ονομάζονται ραβδία και κωνία.

Οπτικό νεύρο – Η αποστολή της καταγεγραμμένης
εικόνας στον εγκέφαλο γίνεται μέσω του οπτικού
νεύρου.

Εγκέφαλος – Ο εγκέφαλος ερμηνεύει την εικόνα που
λαμβάνει από το μάτι. Δεν βλέπετε με τα μάτια σας,
αλλά με τον εγκέφαλό σας. Τα μάτια μας
συνεργάζονται για τη συγκέντρωση πληροφοριών.
Έτσι, αν χάσουμε την όραση από το ένα μάτι, είναι
πιθανό να μην το αντιληφθούμε. Αν προκύψει βλάβη
και στα δύο μάτια, ο εγκέφαλος θα συνθέτει συχνά τις
δικές του εικόνες καθώς προσπαθεί να δώσει μια
λογική ερμηνεία στην κατεστραμμένη εικόνα που
λαμβάνει. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται οπτική
ψευδαίσθηση.

Υαλώδες σώμα – Ο βολβός του ματιού είναι γεμάτος
από μια διαφανή ουσία σαν ζελέ, που λέγεται
υαλώδες σώμα και βοηθά το βολβό του ματιού να
πάρει το σχήμα του.

Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι ασθένεια του
αμφιβληστροειδούς.


Ωχρά κηλίδα - Είναι το μικροσκοπικό σημείο
ακριβώς στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς. Εκεί
είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα από τα κωνία
μας (οι φωτοϋποδοχείς που μας δίνουν τη
δυνατότητα να βλέπουμε λεπτομέρειες και χρώματα
με ακρίβεια).

Στην ωχρά κηλίδα οφείλουμε ό,τι βλέπουμε όταν
κοιτάμε ίσια μπροστά. Μας επιτρέπει να βλέπουμε
ακριβείς και ευκρινείς λεπτομέρειες, να διαβάζουμε,
να αναγνωρίζουμε πρόσωπα και να οδηγούμε.
Ο υπόλοιπος αμφιβληστροειδής λέγεται
περιφερειακός και μας δίνει τη δυνατότητα να
βλέπουμε αντικείμενα, όπως τοπία και άλλα γενικά
σχήματα, με την πλευρική μας όραση. Ο
περιφερειακός αμφιβληστροειδής είναι αυτός που
σας επιτρέπει να δείτε το λεωφορείο που έρχεται και
η υγιής ωχρά κηλίδα σάς επιτρέπει να δείτε τον
αριθμό του λεωφορείου.

Ένα πρακτικό παράδειγμα – Κοιτάξτε το ρολόι στον
καρπό του χεριού σας και δείτε την ώρα. Κοιτάξτε
τώρα ένα δαχτυλίδι σε κάποιο δάχτυλό σας. Τώρα, η
ωχρά κηλίδα σας, το κέντρο του αμφιβληστροειδούς
σας, κοιτάζει τις λεπτομέρειες του δαχτυλιδιού. Με
την άκρη του ματιού σας και μέσω της περιφερειακής
σας όρασης θα συνεχίσετε να βλέπετε το ρολόι σας,
αλλά δεν θα μπορείτε να πείτε τι ώρα είναι. Για να
διακρίνετε τις λεπτομέρειες με ακρίβεια, θα χρειαστεί
να κοιτάξετε απευθείας στο καντράν του ρολογιού με
την ωχρά κηλίδα σας.

Βοθρίο – Είναι το όνομα που έχει δοθεί σ’ αυτό
καθαυτό το κέντρο της ωχράς κηλίδας. Το βοθρίο
είναι το σημείο με την υψηλότερη οπτική οξύτητα.

Μελάγχρουν επιθήλιο του αμφιβληστροειδούς
– Ο αμφιβληστροειδής βρίσκεται στην επιφάνεια
ενός στρώματος κυττάρων που λέγεται μελάγχρουν
επιθήλιο του αμφιβληστροειδούς. Τα κύτταρα αυτά
επιτρέπουν την ανταλλαγή θρεπτικών συστατικών
και άχρηστων κυτταρικών ουσιών μεταξύ του
αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς.

Χοριοειδής χιτώνας – Πρόκειται για το αγγειακό
στρώμα που είναι ο κύριος τροφοδότης του ματιού
με αίμα και χωρίζεται από τον αμφιβληστροειδή
μέσω του μελάγχρου επιθηλίου του
αμφιβληστροειδούς.

Βιβλιοθήκη εικόνων

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?